เกี่ยวกับเรา

โปรแกรมของเรา

" เพราะการเรียนรู้ไม่ได้เริ่มต้นและจบลงแค่ในหนังสือและการสอบ เราจึงควรปลูกฝังทักษะทางสังคมในด้านต่างๆ ให้แก่ลูกน้อยของเรา เพื่อให้พวกเขาเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข "

ทีมงานของเรา

รีวิวจากผู้เรียน